Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι ένας εξειδικευμένος οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών που είναι υπεύθυνος για τη διεθνή δημόσια υγεία. Στην Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας συμμετέχουν αντιπροσωπείες από όλα τα κράτη μέλη και καθορίζει τις πολιτικές του Οργανισμού. Η Εκτελεστική Επιτροπή απαρτίζεται από μέλη με τεχνικά προσόντα στην υγεία και εφαρμόζει τις αποφάσεις και τις πολιτικές της Συνέλευσης Υγείας.

https://www.who.int/

Το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης είναι ένα ιδιωτικό ίδρυμα που ιδρύθηκε το 1839. Έχει συνολική προπτυχιακή εγγραφή 17.983, το περιβάλλον του είναι αστικό και το μέγεθος της πανεπιστημιούπολης είναι 169 στρέμματα. Η BU είναι μέλος της Κοινοπραξίας Βοστώνης για την Ανώτατη Εκπαίδευση και της Ένωσης Αμερικανικών Πανεπιστημίων. Κατατάσσεται στο “R1: Διδακτορικά Πανεπιστήμια – Πολύ υψηλή ερευνητική δραστηριότητα”.

https://www.bu.edu/

Η LightingEurope είναι η φωνή της βιομηχανίας φωτισμού, με έδρα τις Βρυξέλλες και εκπροσωπεί 33 εταιρείες και εθνικές ενώσεις. Μαζί αυτά τα μέλη αντιπροσωπεύουν περισσότερες από 1.000 ευρωπαϊκές εταιρείες, η πλειονότητα των οποίων είναι μικρές ή μεσαίες. Αντιπροσωπεύουν συνολικό ευρωπαϊκό εργατικό δυναμικό άνω των 100.000 ατόμων και ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η Global Lighting Association είναι μια ομάδα εθνικών και περιφερειακών ενώσεων φωτισμού που εκπροσωπούν πάνω από 5.000 κατασκευαστές φωτισμού και ετήσιες πωλήσεις 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Το GLA λειτουργεί ως φόρουμ ανταλλαγής και διαμόρφωσης τεχνικών και πολιτικών πληροφοριών και είναι αναγνωρισμένη αρχή σε θέματα που απασχολούν την παγκόσμια βιομηχανία φωτισμού.

https://www.globallightingassociation.org/

Πηγαίνετε στο κατάστημα